Activitati

Implementarea proiectului Social Entrepreneurs Network implică realizarea următoarelor activități:

A1. Activități specifice managementului de proiect

Perioadă de implementare: februarie 2020 – ianuarie 2023.

A2.1. Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: februarie 2020 – ianuarie 2021.

A2.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Perioadă de implementare: februarie 2020 – septembrie 2020.

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială specifică

Perioadă de implementare: februarie 2020 – septembrie 2020.

A2.4 Alte activități de sprijin oferite grupului țintă în vederea înființării de întreprinderi sociale / organizarea cursurilor de management strategic și marketing digital

Perioadă de implementare: martie 2020 – octombrie 2020.

A2.5. Crearea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri și monitorizării implementării planurilor de afaceri

Perioadă de implementare: februarie 2020 – aprilie 2020.

A2.6. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: mai 2020 – ianuarie 2021.

A3.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat

Perioadă de implementare: februarie 2021 – iulie 2021.

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: februarie 2021 – iulie 2021.

A3.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului și monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: august 2021 – ianuarie 2023.

A4. Activități transversale (de suport)

Perioadă de implementare: februarie 2020 – ianuarie 2023.