Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Est și Sud-Est. Obiectivul general al proiectului este în linie cu prioritatea de investiții 9.v “Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă” și cu obiectivul specific 4.16 din POCU 2014-2020, respectiv “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă”.

Obiectivele specifice

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 120 de persoane care doresc să inițieze o întreprindere socială prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, managementului strategic și marketingului digital.

Obiectiv specific 2

Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.

Obiectiv specific 3

Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 30 de întreprinderi de economie socială.

Obiectiv specific 4

Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Est și a regiunii Sud-Est prin crearea a 95 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate.

Obiectiv specific 5

Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori sociali să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Est și regiunii Sud-Est care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 30 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului.