Social Entrepreneurs Network

Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 4.16. “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă”

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2023 proiectul Social Entrepreneurs Network, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital/online. Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Notă: cursul RON/EUR avut în vedere pentru acordarea ajutorului de minimis este de 4,6238 RON/EUR (cursul Infoeuro la data scrierii proiectului Social Entrepreneurs Nation).

Social media addiction