Cursul acreditat ANC dedicat dezvoltării abilităților antreprenoriale în economie socială

Proiectul Social Entrepreneurs Network oferă persoanelor înscrise în grupul țintă oportunitatea de a participa la cursul acreditat ANC dedicat dezvoltării abilităților antreprenoriale în economie socială.

Cursul se desfășoară pe durata a 56 de ore, iar în cadrul acestuia se vor aborda următoarele teme:

 1. Gestionarea activității antreprenoriale:
 • Definirea economiei sociale
 • Definirea conceptului de întreprinzător și antreprenor social
 • Caracteristicile activitații antreprenoriale
 • Stabilirea obiectivelor antreprenoriale și a obiectivelor sociale
 • Principalele tipuri de entități de economie socială
 • Etapele necesare înființării unei entități de economie socială
 • Dezvoltarea durabilă – Aplicarea principiilor dezvoltării durabile în activitatea organizației – beneficii pe termen lung
 1. Cercetarea pieței, a mediului de marketing și elaborarea strategiei de marketing
 • Definirea conceptului de piață, scopul, etapele și obiectivele cercetării de marketing
 • Elaborarea strategiei de marketing
 • Procesul cercetării de marketing
 1. Managementul financiar
 • Determinarea nivelului veniturilor generate de investiție și a cheltuielilor cu operarea și întreținerea acesteia
 • Surse de finanțare a afacerii
 • Costul și riscurile asociate finanțării
 • Structura financiară și rentabilitatea întreprinderii

 

Conform standardelor ANC, fiecare grupă de cursanți va avea 2 formatori asigurându-se astfel o atenție sporită acordată cursanților, în special pentru pregătirea practică.

În acest sens persoanele care vor participa la acest curs vor beneficia de suportul formatorilor pe parcursul întocmirii propriilor planuri de afaceri.

Astfel, în cadrul celor 30 ore de practică formatorii îi vor sprijini pe antreprenori să elaboreze și să dezvolte planuri de afaceri care vor include următoarele elemente:

 • Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;
 • Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă sa o rezolve întreprinderea;
 • Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social si în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul planului de afaceri;
 • Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, daca acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevazute la art. 4, lit. c si d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
 • Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;
 • Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;
 • Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;
 • Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile;
 • Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzatoare activităților planificate;
 • Gestionarea resurselor umane în întreprinderile sociale nou înființate.

 

Dacă doriți să vă îmbunătățiți competențele antreprenoriale în domeniul economiei sociale participați la acest curs de formare, în urma căruia veți obține un certificat de absolvire emis de ANC, în mod gratuit. Participarea la curs este limitată, numărul total al participanților fiind de 120 de persoane.

Așteptăm înscrierile dumneavoastră la adresa de email: office@smeprojects.ro

Vă mulțumim!