Structura Planului De Afaceri

Daca doriți să inițiați o afacere în domeniul social trebuie să aveți în vedere următoarea structură a planului de afaceri din cadrul proiectului Social Entrepreneurs Network

Principalele secțiuni al planului de afaceri:

 

1.    DATE GENERALE DE IDENTIFICARE

2.    DESCRIEREA AFACERII SOCIALE / ÎNTREPRINDERII DE ECONOMIE SOCIALĂ  ȘI A

STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI

3.    ANALIZA SWOT a întreprinderii sociale / întreprinderii sociale de inserție

4.    SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE

5.    DESCRIEREA AFACERII (A PRINCIPALELOR PRODUSE / SERVICII CARE FAC OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE)

6.    DESCRIEREA AFACERII (PIAȚA VIZATĂ, PRINCIPALII COMPETITORI, CLIENȚI)

7.    STRATEGIA DE MARKETING

8.    PLANUL DE FINANȚARE AL ÎNTREPRINDERII

 

Cum vom evalua planurile de afaceri depuse în cadrul proiectului Social Entrepreneurs Network?

Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare transparent și nediscriminatoriu. Evaluarea ideilor de afaceri se face în ordinea depunerii, conform principiului „primul venit-primul servit”, astfel cum este prevăzut în calendarul concursului de planuri de afacere.

Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape, desfăşurate simultan:

Faza A – Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității

Această fază constă în verificarea conformității administrative și a eligibilității candidaturii în conformitate cu grila de evaluare – faza A.

FAZA B – Evaluarea ideilor de afaceri

În această fază are loc evaluarea ideilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform unei grilei de evaluare și la încheierea căreia fiecare plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte.

Faza C – Evaluarea aplicantului pe bază de interviu (pitch)

În această fază se vor organiza interviuri în cadrul cărora membrii juriului vor evalua: prezentarea planului de afaceri, inclusiv nivelul de cunoaștere al domeniului de activitate vizat de planul de afaceri (10 puncte), calitatea răspunsurilor oferite către membrii juriului (10 puncte) și motivația aplicanților cu privire la afacerea propusă (10 puncte). La încheierea acestei faze fiecare plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 si 30 de puncte.

Juriul / comisia de evaluare va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

  • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
  • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic  și  economic,  pornind  de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;
  • Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.


Rezultatele evaluării vor fi făcute publice pe site-ul proiectului www.social-network.ro.

Dacă ideea ta de afacere se încadrează în condițiile specifice ale regulamentului de concurs al proiectului nu ezita să te înscrii completând formularul Inscriere sau printr-un email la adresa office@smeprojects.ro.