Prezentarea proiectului Social Entrepreneurs Network POCU/449/4/16/128617

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada 01.02.2020 – 31.01.2023 proiectul Social Entrepreneurs Network, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Est și Sud-Est. Obiectivul general al proiectului este în linie cu prioritatea de investiții 9.v “Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă” și cu obiectivul specific 4.16 din POCU 2014-2020, respectiv “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă”.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, cu domiciliul sau reședința în județele din regiunile Nord-Est și Sud-Est, persoane care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital/online.

Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: februarie 2020 – ianuarie 2021.

Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Perioadă de implementare: februarie 2020 – septembrie 2020.

Derularea programului de formare antreprenorială specifică economiei sociale

Perioadă de implementare: februarie 2020 – septembrie 2020.

Organizarea cursurilor de management strategic și marketing digital

Perioadă de implementare: martie 2020 – octombrie 2020.

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: mai 2020 – ianuarie 2021.

Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat

Perioadă de implementare: februarie 2021 – iulie 2021.

Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: februarie 2021 – iulie 2021.

Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri / monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: august 2021 – ianuarie 2023.

Bugetul total al proiectului este de 13.863.630,95 lei, cofinanțarea UE fiind de 11.759.520,63 lei.

Date de contact: CNIPMMR – www.cnipmmr.ro / www.social-network.ro / office@smeprojects.ro